Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego

Strona główna - Poradnik - Dofinansowanie wózka inwalidzkiego

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego


Jak uzyskać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego z NFZ i PCPR w 5 krokach

Dofinansowanie na zakup wózka w NFZ mogą uzyskać osoby dorosłe raz na 4 lata, a dzieci (od 3 do 18 roku życia) raz na 3 lata. W przypadkach uzasadnionych okres ten może zostać skrócony*.

 1. Uzyskanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty
 2. Lekarz specjalista wypełnia zlecenie NFZ ( do pobrania ) na odpowiedni wózek
 3. Potwierdzenie wniosku w wojewódzkim oddziale NFZ ( wykaz oddziałów )
 4. Kontakt z przedstawicielem Ortlife ( link ) na pomiar i wybór wózka
 5. Dofinansowania do 150% limitu ustalonego przez NFZ z MCPR ( wykaz oddziałów )

1. Uzyskanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty


Podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu, prosimy o skierowanie do lekarza specjalisty
- ortopedy, neurologa, reumatologa lub lekarza rehabilitacji medycznej.

2. Lekarz specjalista wypełnia zlecenie NFZ


Lekarz specjalista, który wystawia wniosek na wózek musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zlecenie musi być wypisane na specjalnym druku, do pobrania Zlecenie powinno zawierać odpowiedni kod zaopatrzenia, tabela kodów:

Kod w NFZ Kod wg MZ z 06.12.13 Nazwa wyrobu medycznego na zlecenie Limit NFZ w zł. Procent refundacji NFZ
P.116
P.116
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
500 zł
70%
P.117
P.117
Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) 
400 zł
70%
P.125
P.125
Pionizator 
2 000 zł
100%
P.125N
P.125
Naprawa: Pionizator 
600 zł
100%
P.127
P.127
Wózek inwalidzki ręczny 
600 zł
100%
P.127.N
P.127
Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny 
180 zł
100%
P.128.01
P.128
Wózek inwalidzki dziecięcy - dla dzieci 
600 zł
100%
P.128.01.N
P.128
Naprawa: Wózek inwalidzki dziecięcy – 
180 zł
100%
P.129.00
P.129
Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla dorosłych 
1 700 zł
100%
P.129.00.N
P.129
Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla dorosłych 
510 zł
100%
P.129.01
P.129
Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla dzieci 
1 700 zł
100%
P.129.01.N
P.129
Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku -dla dzieci 
510 zł
100%
P.130.00
P.130
Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dorosłych 
3 000 zł
100%
P.130.00.N
P.130
Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dorosłych 
900 zł
100%
P.131.01
P.131
Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci 
3 000 zł
100%
P.131.01.N
P.131
P.131.01.N  P.131  Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci 
900 zł
100%

3. Potwierdzenie wniosku w wojewódzkim oddziale NFZ


Oddział Dane kontaktowe
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6
tel. (71) 797-91-00
faks (71) 797-93-25
www.nfz-wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15
tel. (52) 325-27-00
faks (52) 325-27-09
www.nfz-bydgoszcz.pl

Delegatura w Toruniu:
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 28
tel. 056 65-82-600
faks 056 65-82-621

Delegatura we Włocławku:
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
telefon: 054 412-74-00
fax: 054 412-74-03
e-mail: wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel. (81) 531-05-00, -01, -02
faks (81) 531-05-28
www.nfz-lublin.pl
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
tel. (022) 582-84-40, (022) 582-84-42
www.nfz-warszawa.pl

4. Kontakt z przedstawicielem Ortlife


Skontaktuj się z naszym przedstawicielem, przyjedzie do Ciebie, doradzi, zbierze dokładny wymiar i pomoże w realizcji wniosków.

5. Dofinansowania do 150% limitu ustalonego przez NFZ z MCPR


Dofinansowanie z PCPR, MCPR lub MOPS

Osoby, które mają problem z wpłaceniem udziału własnego lub potrzebują sprzętu, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą ubiegać się dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Wózek wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół:

NFZ (100%): 1700zł + PCPR (150%NFZ): 2550zł = 4250zł

Wózek inwalidzki specjalny:

NFZ (100%): 3000zł + PCPR (150%NFZ): 4500zł = 7500zł

Aby otrzymać takie dodatkowe dofinansowanie, należy złożyć do PCPRu / MOPSu odpowiednie dokumenty:

 • wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)
 • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)
 • fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
 • numer NIP

Dofinansowanie wózka

Jak uzyskać dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego z NFZ i dodatkowe dofinansowanie z PCPR do 150% limitu z NFZ. Adresy wojewódzkich oddziałów NFZ i lista kodów zaopatrzenia wyrobów medycznych na zlecenie.

* Podstawowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych


których okres użytkowania może ulec skróceniu:

 1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane;
 2. U dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
   1. zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
   2. rehabilitacji,
   3. rozwoju fizycznego;
 1. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania wyrobu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.


** Pełny wykaz wszystkich wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z wysokością dofinansowania, okresem użytkowania i kryteriami przyznawania można znaleźć w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013r.