Specjalizujemy się w doborze i sprzedaży wózków inwalidzkich.

Program Aktywny Samorząd

ORTLIFE - Program Aktywny Samorząd

Refundacja z programu aktywny samorząd

Aktywny Samorząd to jeden z programów PFRON przeznaczony dla osób niepełnosprawnych. W ramach tego programu możemy ubiegać się m.in. o refundację na zakup skutera elektrycznego lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.

W zależności od regionu, wnioski o dofinansowanie można składać w miejscowych Ośrodkach MOPS lub PCPR.

Na każdym etapie pomagamy klientom załatwić wszystkie formalności oraz udzielamy informacji. Aby zacząć procedurę otrzymania dofinansowania w ramach Programu Aktywny Smoarząd, zapraszamy do kontaktu z nami: tel: 795 004 230; biuro@ortlife.pl


Ważne informacje, które trzeba spełnić aby dostać dopłatę w ramach Programu Aktywny Samorząd:

 1. Termin
  Termin składania wniosków rozpoczyna się 1.03.2021 r. i trwa nieprzerwanie do 31.08.2021r.
 2. Program Aktywny Smoarząd - dla kogo dofinansowanie?
  • Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku aktywności zawodowej
  • Osoby z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu skutera elektrycznego oraz wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
 3. Wysokość dofinansowania
  • Dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym wynosi 10 000 zł z możliwością zwiększenia do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25 000 zł
  • Dofinansowanie do skutera inwalidzkiego elektrycznego wynosi 7500 zł
 4. Wymagany wkład własny
  PFRON wymaga 25% wkładu własnego przy zakupie skutera inwalidzkiego elektrycznego lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym dofinansowanego w ramach programu.
 5. W Programie Aktywny Smoarząd nie mogą uczestniczyć:
  • Osoby, które posiadają niespłacone zobowiązania wobec PFRON lub aktualnego realizatora projektu
  • Osoby ubiegające, które w ciągu ostatnich 3 lat kalendarzowych licząc od początku roku następującego po roku w którym otrzymały wsparcie z PFRON na dany sprzęt medyczny.
 6. Do wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Aktywny Smoarząd należy dołączyć niezbędne dokumenty:
  • Kserokopia/skan aktualnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego albo orzeczenia o niepełnosprawności (osoby do 16 roku życia).
  • Zaświadczenie wydane przez lekarza specjalistę o specjalizacji adekwatnej do rodzaju niepełnosprawności, które opis rodzaju schorzenia/niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej, której wniosek dotyczy, wypełnione czytelnie w języku polskim i wystawione nie wcześniej niż 120 dni przed dniem złożenia wniosku.
  • Akt urodzenia dziecka- jeśli wniosek dotyczy dziecka.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez PFRON lub Realizatora.
  • Oświadczenie o wysokości dochodów.
  • Faktura proforma
 7. Gdzie dostać druk wniosku do wypełnienia
  Potrzebne druki można znaleźć na stronie internetowej lokalnego ośrodka PCPR lub MOPS w zakładce „Aktywny Samorząd”. Jeśli nie masz możliwości skorzystania z internetu i wydrukowania wniosku zrobimy to za Ciebie.
 8. Gdzie złożyć kompletny wniosek
  Wypełnione wnioski o dofinansowanie można składać w formie tradycyjnej papierowej w Ośrodku znajdującym się na terenie miejsca zamieszkania lub gminy, oraz drogą elektroniczną za pośrednictwem Systemu Obsługi Wsparcia (SOW).
  Pamiętaj jeśli nie masz możliwości złożenia wniosku elektronicznie nadal przyjmowane są wnioski papierowe.
  Jeśli masz problem z dotarciem do swojego Punktu Realizacji wniosku zrobimy to za Ciebie!


Najczęściej zadawane pytania.

Co zrobić by uzyskać więcej punktów?
Dodatkowe punkty przyznawane są osobom aktywnym zawodowo oraz uczącym się. Termin złożenia wniosku również ma znaczenie- złożenie kompletu dokumentów w pierwszym półroczu gwarantuje dodatkowe punkty.


Czy mając stopień umiarkowany mam szansę na dofinansowanie?
Niestety ubiegać się o dofinansowanie do wózka inwalidzkiego z napędem elektrycznym lub do skutera inwalidzkiego elektrycznego mogą tylko osoby posiadające aktualne orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności.


Staram się o dofinansowanie na zakup wózka inwalidzkiego z NFZ, czy przysługuje mi też dodatkowa pomoc w programie Aktywny Samorząd?
Jak najbardziej. Refundacja z NFZ nie przeszkadza w staraniu się o dofinansowanie do wózka czy skutera. Wręcz przeciwnie, dzięki połączeniu tych dwóch źródeł finansowania pacjent może sobie pozwolić na większe możliwości przy doborze sprzętu.


Czy na wózki i skutery refundowane potrzebuję prawo jazdy lub inne uprawnienia?
Nie. Nasz sprzęt nie wymaga dodatkowych uprawnień.


Czym różni się wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym od skutera inwalidzkiego?
Wózek inwalidzki jest wyposażony w napęd elektryczny oraz akumulatory. Używamy go głównie wewnątrz, ale jak pokazujemy na naszych filmikach- na zewnątrz też radzi sobie doskonale. Jest wyposażony w tzw joystick.
Skuter inwalidzki może być czterokołowy lub trzykołowy , wyposażony w napęd elektryczny oraz akumulatory. Pełni funkcję wózka inwalidzkiego dla osoby niepełnosprawnej ruchowo. Skuter wyposażony jest m.in. w odzielną, nastawną kolumnę kierownicy.


Jaki skuter inwalidzki wybrać?
Przy wyborze skutera zapraszamy do kontaktu z nami. Doradzimy i dobierzemy sprzęt odpowiedni do Państwa potrzeb. Pomożemy wypełnić wszelkie formalności bez wychodzenia z domu.Na naszej stronie znajdziecie Państwo przykładowe skutery oraz wózki, na które można również ubiegać się o refundację.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.