Specjalizujemy się w doborze i sprzedaży wózków inwalidzkich.
Polityka prywatności Ortolife

Polityka prywatności obejmuje następujące obszary:Informacje ogólne

Cel niniejszej Polityki prywatności

W niniejszej Polityce prywatności znajdą Państwo informacje o tym w jakich celach i w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe.

Niniejsza strona internetowa https://www.ortlife.pl/ jest obsługiwana przez spółkę Ortolife Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-019) przy ul. Złota 7/18, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO pod numerem KRS 0000950020, posiadającą numer NIP: 5252894459 i numer REGON: 521166409 („ORTOLIFE”). ORTOLIFE jest „Administratorem” danych osobowych zbieranych w związku z jej funkcjonowaniem.

W niniejszej Polityce prywatności odniesienia do „Strony” oznaczają stronę internetową https://www.ortlife.pl/, a „my”, „nasz” lub „nas” odnosi się do Ortolife.

Strony internetowe osób trzecich

Polityka prywatności nie dotyczy informacji gromadzonych przez strony internetowe, platformy i aplikacje stron trzecich, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem linków dostępnych na Stronie. Takie strony internetowe, platformy i aplikacje stron trzecich mogą mieć własne polityki prywatności.


W jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy dane osobowe

a) Formularz kontaktowy na naszej Stronie internetowej

Jeśli wypełnią Państwo i prześlą formularz kontaktowy pod adresem https://www.ortlife.pl/, przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby udzielić odpowiedzi na kierowane do nas zapytania. Dane zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego możemy wykorzystać do nawiązania relacji biznesowych z Państwem lub reprezentowaną przez Państwa organizacją.


Podstawa prawna przetwarzania:

Dane zebrane za pośrednictwem formularza kontaktowego przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO1).

1 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


Okres przechowywania:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe podane w formularzu kontaktowym przez 1 rok od daty ostatniej korespondencji między nami.


b) Korespondencja z Ortolife

Jeśli prowadzą Państwo z nami korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub innej formy komunikacji, przetwarzamy Państwa dane osobowe, aby odpowiedzieć na Państwa pytania, nawiązać z Państwem relację biznesową, powiadomić Państwa o naszych usługach lub produktach, a także, w pewnych sytuacjach, odpowiedzieć na złożoną przez Państwa reklamację.


Podstawa prawna przetwarzania:

Ortolife opiera się na uzasadnionym interesie przy przetwarzaniu danych osobowych w celach korespondencyjnych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W przypadku odpowiedzi na reklamację na sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub urządzenia mające na celu likwidację barier architektonicznych, podstawą przetwarzania Państwa danych będzie niezbędność do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).


Okres przechowywania:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe, dopóki nie będą już potrzebne do celów korespondencji, dochodzenia i obrony roszczeń lub innych celów związanych z przeprowadzoną korespondencją. Jeśli chcą Państwo, abyśmy usunęli Państwa dane osobowe prosimy o kontakt za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w Sekcji Informacje kontaktowe.


c) Relacje biznesowe z naszymi kontrahentami

W toku naszej działalności zbieramy dane niezbędne do wykonywania umów z naszymi kontrahentami, dostawcami i innymi podmiotami, z którymi współpracujemy. Jeżeli zdecydują się Państwo na nawiązanie relacji biznesowej z Ortolife, przetwarzanie Państwa danych jest niezbędne w celu zawarcia i wykonania umowy.


Podstawa prawna przetwarzania:

Ortolife opiera się na niezbędności do wykonania umowy z Państwem przy przetwarzaniu danych osobowych (art. 6 (1) b RODO).


Okres przechowywania:

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez czas niezbędny do wypełnienia naszych obowiązków podatkowych i księgowych (około 6 lat od końca roku finansowego, w którym doszło do spłaty lub przedawnienia wzajemnych zobowiązań) i/lub przez czas niezbędny do obrony lub dochodzenia roszczeń.


d) Dane reprezentantów

Jeżeli reprezentują Państwo naszego kontrahenta, zbieramy Państwa dane osobowe w celach kontaktowych oraz w celu wykonania umowy z podmiotem, który Państwo reprezentują. Jeśli nie otrzymaliśmy danych bezpośrednio od Państwa, uzyskaliśmy je od podmiotu, który Państwo reprezentują.


Podstawa prawna przetwarzania:

Jeśli Państwo reprezentują inną osobę lub podmiot, przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).


Okres przechowywania:

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do utrzymania naszych relacji biznesowych z osobą lub podmiotem, który Państwo reprezentują.


e) Dofinansowanie na sprzęt rehabilitacyjny

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe w celu realizacji usług doradczych związanych z ubieganiem się o dofinansowanie do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub urządzenia mające na celu likwidację barier architektonicznych („sprzęt rehabilitacyjny”) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i f oraz, w zakresie danych o stanie zdrowia, art. 9 ust. 2 lit a RODO.

Jeżeli poproszą Państwo o wystawienie faktury za nasze usługi lub sprzęt rehabilitacyjny, Państwa dane będziemy przetwarzać dla celów rachunkowych i podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Ponadto, możemy przetwarzać Państwa dane w celu informowania o możliwości uzyskania dofinansowania na sprzęt rehabilitacyjny na podstawie naszego uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uczestniczącym w procedurze ubiegania się o dofinansowanie, o którym mowa powyżej, w tym placówkom medycznym, lekarzom i fizjoterapeutom.


Okres przechowywania:

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do uzyskania dofinansowania do zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny. Jeżeli poproszą Państwo o wystawienie faktury, Państwa dane będą przechowywane przez około 6 lat od końca roku finansowego, w którym ją rozliczono. Państwa dane o stanie zdrowia będą przetwarzane do momentu uzyskania dofinansowania lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie takich danych przez Spółkę.


f) Korzystanie z naszego fanpage’a na portalu Facebook

Jeżeli korzystają Państwo z naszego fanpage’a https://www.facebook.com/ortlife/, możemy przetwarzać Państwa dane w celu:

 • udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które skierujecie Państwo do nas przez komunikator Messenger,
 • prowadzenia z Państwem dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
 • udostępniania naszych postów Państwu jako osobom obserwującym nasz Fanpage,
 • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach i produktach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszym Fanpage, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników FB,
 • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez Facebook Ireland Ltd. danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych osób nas obserwujących. Dane udostępniane nam przez Facebook Ireland Ltd. są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Państwa zachowań na naszym Fanpage.

Podstawa prawna przetwarzania:

Podstawą przetwarzania przez nas danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes. Obejmuje on udzielanie odpowiedzi na Państwa wiadomości i komentarze, dostarczanie postów, informowanie o naszych usługach i produktach, publikowanie zdjęć i treści od naszych klientów, analiza danych statystycznych związanych z Fanpage.


Zbierane przez nas dane

Poprzez naszego fanpage’a zbieramy i przetwarzany następujące dane:

 • identyfikator Facebooka (zazwyczaj zawierający imię i nazwisko);
 • zdjęcie profilowe;
 • inne zdjęcia (które również mogą przedstawiać wizerunek) wynikające z relacji fanpageużytkownik.
 • treść Państwa komentarzy oraz treść rozmowy prowadzonej przez aplikację Messenger;
 • dane osobowe zbierane poprzez komunikację z użytkownikami zostają przetwarzane tylko na potrzeby udzielenia odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Korzystanie z naszego fanpage’a na portalu Facebook, w tym umieszczanie zdjęć pod naszymi postami jest dobrowolne.

Państwa dane przekażemy spółce Facebook Ireland Ltd.


Okres przechowywania:

Państwa dane będziemy przechowywać przez okres obserwowania przez Państwa naszego fanpage’a na portalu Facebook. Przypominamy, że możecie Państwo usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta na FB.

Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania Państwa danych osobowych przez portal Facebook dostępne są tutaj: https://pl-pl.facebook.com/privacy/explanation/


Udostępnianie danych osobowych

Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane osobowe zebrane w celach, o których mowa w pkt a) – d) powyżej możemy udostępniać naszym doradcom podatkowym, dostawcom usług księgowych i rachunkowych, dostawcom usług IT i hostingowych.

Możemy również udostępniać Państwa dane osobowe uprawnionym organom państwowym, gdy jest to konieczne do przestrzegania obowiązującego prawa.


Państwa prawa dotyczące danych osobowych

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Państwu prawo do:

 1. żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, żądania przenoszenia danych,
 2. wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Podanie przez Państwa danych osobowych w celach opisanych w pkt a) – d) oraz f) powyżej jest dobrowolne. Podanie przez Państwa danych osobowych w celach opisanych w pkt e) jest niezbędne w celu realizacji usług doradczych, o których mowa w pkt e). Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych szczególnych kategorii danych jest dobrowolne, ale niezbędne do skorzystania z naszych usług doradczych.

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane na podstawie Państwa zgody, w każdej chwili mogą Państwo cofnąć zgodę poprzez:

 • wysłanie do nas wiadomości na Ortolife Sp. z o.o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa;
 • wysłanie e-maila na: biuro@ortlife.pl

Mogą Państwo wycofać zgodę w dowolnym momencie bez negatywnych konsekwencji. Nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Państwa danych osobowych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody.


Pliki cookies

Ta strona do prawidłowego funkcjonowania wykorzystuje pliki cookies. Pozostając na stronie, wyrażasz zgodę na używanie cookies na potrzeby śledzenia Twojej aktywności, udoskonalenia działania serwisu, wykonywania anonimowych statystyk oraz w celach marketingowych. Zmiana ustawień plików cookies jest możliwa z pozycji przeglądarki internetowej.


Informacje kontaktowe

Jeśli maja Państwo pytania dotyczące naszej Polityki prywatności lub chcą skorzystać ze swoich praw, prosimy o kontakt z nami:

Adres: Ortolife Sp. z o.o., ul. Złota 7/18, 00-019 Warszawa

Adres E-mail: biuro@ortlife.plTo jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.