Specjalizujemy się w doborze i sprzedaży wózków inwalidzkich.

Formy wsparcia (Dofinansowania)

Strona główna - Poradnik - Formy wsparcia (Dofinansowania)

Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego


Pokażemy jak otrzymać dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego w kilku krokach

Sprzęt, który Państwu dostarczamy, można uzyskać z refundacji NFZ i dofinansowania z PCPR. W dalszej części znajdują się informacje na temat potrzebnych dokumentów, aby uzyskać dofinansowanie na wózek inwalidzki, która przebiega w kilku krokach. Na każdym etapie pomagamy klientom załatwić wszystkie formalności oraz udzielamy informacji. Aby zacząć procedurę otrzymania dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z nami: tel./fax: (022) 299-65-03; biuro@ortlife.pl

Na zakup wózka inwalidzkiego można otrzymać wsparcie z instytucji państwowych( NFZ i PCPR). Mogą je otrzymać osoby dorosłe raz na 4 lata, a dzieci (będące w wieku od 3 do 18 roku życia) raz na 3 lata. W niektórych uzasadnionych przypadkach okres ten może zostać skrócony*. Jeśli pacjent uzyskał dofinansowanie na wózek inwalidzki, może równocześnie też starać się o formę wsparcia do innego rodzaju sprzętu, np. na pionizator, ortezy, materace, poduszki. Osoba, która ubiega się o dofinansowania, musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i być ubezpieczona w NFZ.

Zasady dotyczą każdego rodzaju wózka inwalidzkiego (wózek ręczny, aktywny, elektryczny, toaletowy, pielęgnacyjny, spacerowy).

*Poza ogólnymi, opisanymi niżej, formami wsparcia generowanymi przez NFZ i PCPR, istnieje również program Aktywny Samorząd, który zaczyna się wiosną każdego roku. W ramach tego programu (realizującego cel walki z barierami technicznymi i architektonicznymi, z którymi stykają się osoby niepełnosprawne) istnieje możliwość ubiegania się wyższej niż standardowo kwoty na dofinansowanie do zakupu skutera elektrycznego lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (do 25 000 zł). Więcej o programie Aktywny Samorząd dowiecie się Państwo tutaj lub zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 795 004 230


Poniżej znajduje się opis procedur, które należy spełnić, aby otrzymać dotację do zakupu wózka z NFZ i PCPR:
 1. Otrzymać skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty
 2. Lekarz specjalista wypełnia wniosek NFZ na odpowiedni wózek
 3. Potwierdzenie wniosku w oddziale NFZ
 4. Kontakt z przedstawicielem Ortlife na pomiar i wybór modelu wózka
 5. W przypadku uzyskania niewystarczającej kwoty dofinansowania z NFZ, staramy się o dodatkowe dofinansowanie z PCPR

 6. Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego z wymienionych etapów:

1. Uzyskanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty


Podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przyjmujący np. w miejscowym ośrodku zdrowia), prosimy o skierowanie do lekarza specjalisty
- ortopedy, neurologa, reumatologa lub lekarza rehabilitacji medycznej.

2. Lekarz specjalista wypełnia zlecenie NFZ


Lekarz specjalista, który wystawia wniosek na wózek, musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Zlecenie musi być wypisane na specjalnym druku, do pobrania poniżej: Zlecenie powinno zawierać informację o schorzeniu kwalifikującym do korzystania z określonego sprzętu rehabilitacyjnego (kod schorzenia wpisuje lekarz, posiłkując się klasyfikacją ICD-10), a także informację o wskazaniach do używania określonego rodzaju wózka przez pacjenta. W przypadku, gdy ubiegamy się o więcej niż jeden rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego, wystawia się jedno zlecenie dla jednego przedmiotu, z odpowiednim opisem.

**Zlecenie ważne jest przez okres 12 miesięcy, aż do momentu, kiedy zostanie zrealizowane.

Błędnie wypełnione zlecenie wymaga korekty przez lekarza, który je wystawił.

Na każdym zleceniu powinien znajdować się także kod zaopatrzenia, poniżej tabela kodów:

Kod w NFZ Kod wg MZ z 06.12.13 Nazwa wyrobu medycznego na zlecenie Limit NFZ w zł. Procent refundacji NFZ
P.116
P.116
Poduszka przeciwodleżynowa pneumatyczna
500 zł
70%
P.117
P.117
Materac przeciwodleżynowy (z wyłączeniem materacy piankowych) 
400 zł
70%
P.125
P.125
Pionizator 
2 000 zł
100%
P.125N
P.125
Naprawa: Pionizator 
600 zł
100%
P.127
P.127
Wózek inwalidzki ręczny 
600 zł
100%
P.127.N
P.127
Naprawa: Wózek inwalidzki ręczny 
180 zł
100%
P.128.01
P.128
Wózek inwalidzki dziecięcy - dla dzieci 
600 zł
100%
P.128.01.N
P.128
Naprawa: Wózek inwalidzki dziecięcy – 
180 zł
100%
P.129.00
P.129
Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla dorosłych 
1 700 zł
100%
P.129.00.N
P.129
Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla dorosłych 
510 zł
100%
P.129.01
P.129
Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku - dla dzieci 
1 700 zł
100%
P.129.01.N
P.129
Naprawa: Wózek inwalidzki wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół, składany, dla osób samodzielnie poruszających się na wózku -dla dzieci 
510 zł
100%
P.130.00
P.130
Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dorosłych 
3 000 zł
100%
P.130.00.N
P.130
Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny (z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dorosłych 
900 zł
100%
P.131.01
P.131
Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci 
3 000 zł
100%
P.131.01.N
P.131
P.131.01.N  P.131  Naprawa: Wózek inwalidzki specjalny dziecięcy(z wyłączeniem wózka inwalidzkiego toaletowego) - dla dzieci 
900 zł
100%

3. Potwierdzenie wniosku w wojewódzkim oddziale NFZ


Zlecenie wystawione przez lekarza specjalistę na sprzęt rehabilitacyjny należy potwierdzić w wojewódzkim oddziale NFZ lub w dowolnej delegaturze NFZ znajdującej się w województwie, w którym jest zameldowany pacjent. Podczas dostarczenia zlecenia należy mieć ze sobą dowód osobisty lub inny dowód poświadczający naszą tożsamość (prawo jazdy, paszport). Istnieje możliwość złożenia wniosku przez osobę trzecią, która również powinna posiadać dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

Oddział Dane kontaktowe
Dolnośląski Oddział Wojewódzki NFZ 50-525 Wrocław, ul. Joannitów 6
tel. (71) 797-91-00
faks (71) 797-93-25
www.nfz-wroclaw.pl
Kujawsko-Pomorski Oddział Wojewódzki NFZ

85-071 Bydgoszcz, Al. Mickiewicza 15
tel. (52) 325-27-00
faks (52) 325-27-09
www.nfz-bydgoszcz.pl

Delegatura w Toruniu:
87-100 Toruń, ul. Szosa Chełmińska 28
tel. 056 65-82-600
faks 056 65-82-621

Delegatura we Włocławku:
ul. Kilińskiego 16, 87-800 Włocławek
telefon: 054 412-74-00
fax: 054 412-74-03
e-mail: wloclawek@nfz-bydgoszcz.pl

Lubelski Oddział Wojewódzki NFZ 20-124 Lublin, ul. Szkolna 16
tel. (81) 531-05-00, -01, -02
faks (81) 531-05-28
www.nfz-lublin.pl
Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
tel. (022) 582-84-40, (022) 582-84-42
www.nfz-warszawa.pl

4. Kontakt z przedstawicielem Ortlife


Następnym krokiem jest czekanie na decyzję o przyznaniu dofinansowania. W tym czasie zapraszamy do kontaktu, informujemy na bieżąco o dalszych zasadach i dokonujemy dokładnych pomiarów w miejscu zamieszkania pacjenta (dojazd jest bezpłatny), dobieramy odpowiedni sprzęt/model wózka i dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb oraz możliwości pacjenta.

Gdy dofinansowanie z NFZ zostanie przyznane, dochodzi do transakcji. W przypadku, gdy wysokość dofinansowania uzyskanego z NFZ nie wystarcza na pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wówczas należy postarać się o dalszą część ze środków MOPS/PCPR.

5. Dofinansowanie z PCPR, MCPR lub MOPS - przygotowanie wniosku


Dofinansowanie z PCPR, MCPR lub MOPS

Osoby, które nie mają wystarczającej kwoty aby zapłacić za sprzęt, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą starać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ, np.:

Wózek wykonany ze stopów lekkich z systemem szybkiego demontażu kół:

NFZ (100%): 1700zł + PCPR (150%NFZ): 2550zł = 4250zł

Wózek inwalidzki specjalny:

NFZ (100%): 3000zł + PCPR (150%NFZ): 4500zł = 7500zł

Aby otrzymać takie dodatkową formę wsparcia, należy złożyć do PCPRu / MOPSu odpowiednie dokumenty:

 • wypełniony wniosek o uzyskanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)
 • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ)
 • fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek
 • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • oświadczenie o miesięcznych dochodach netto osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym
 • numer NIP

* Standardowe kryteria przyznawania wyrobów medycznych


których okres użytkowania może ulec skróceniu:

 1. U osób dorosłych w przypadkach zmian w stanie fizycznym osoby, powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyroby zostały wyczerpane;
 2. U dzieci do 18. roku życia, gdy możliwości regulacji wyrobu zostały wyczerpane, a wystąpiły zmiany w stanie fizycznym w wyniku:
   1. zabiegów chirurgicznych lub jednostek chorobowych powodujących konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego,
   2. rehabilitacji,
   3. rozwoju fizycznego;
 1. Wniosek o skrócenie okresu użytkowania sprzętu medycznego wystawiony przez lekarza uprawnionego do wystawienia zlecenia, musi zawierać szczegółowe uzasadnienie medyczne zgodne z podstawowymi kryteriami przyznawania tego wyrobu.


** Pełny wykaz wszystkich wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z wysokością dofinansowania, okresem użytkowania i kryteriami przyznawania można znaleźć w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn. 6 grudnia 2013r.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.