Specjalizujemy się w doborze i sprzedaży wózków inwalidzkich.

Formy wsparcia (Dofinansowania)

Strona główna - Poradnik - Formy wsparcia (Dofinansowania)

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego


POKAŻEMY WAM JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE DO ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO W KILKU KROKACH

 

Sprzęt, który Państwu dostarczamy, można uzyskać z refundacji NFZ i dofinansowania z PFRON. W dalszej części znajdują się informacje na temat potrzebnych dokumentów, aby uzyskać dofinansowanie na wózek inwalidzki, która przebiega w kilku krokach. Na każdym etapie pomagamy klientom załatwić wszystkie formalności oraz udzielamy informacji. Aby zacząć procedurę otrzymania dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z nami: tel. 22 299 65 03 ; biuro@ortlife.pl

Jeśli pacjent uzyskał dofinansowanie na wózek inwalidzki, może równocześnie też starać się o formę wsparcia do innego rodzaju sprzętu, np. Ortezy czy poduszka przeciwodleżynowa. Osoba, która ubiega się o dofinansowania, musi posiadać aktualne orzeczenie o niepełnosprawności i być ubezpieczona w NFZ.

Zasady dotyczą każdego rodzaju wózka inwalidzkiego (wózek ręczny, spacerowy, aktywny, elektryczny).

Przedstawiamy w kilku krokach warunki, które należy spełnić, aby otrzymać dotację do zakupu wózka z NFZ i PFRON:

  1. Otrzymać skierowanie od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty
  2. Lekarz specjalista wypełnia wniosek NFZ na odpowiedni wózek.
  3. Kontakt z przedstawicielem Ortlife na pomiar i wybór modelu wózka
  4. W przypadku uzyskania niewystarczającej kwoty dofinansowania z NFZ, staramy się o dodatkowe dofinansowanie z PCPR lub MOPS w zależności od miejsca z zamieszkania.

 

Poniżej znajduje się szczegółowy opis każdego z wymienionych etapów:

1. Uzyskanie skierowania od lekarza pierwszego kontaktu do lekarza specjalisty


Podczas wizyty u lekarza pierwszego kontaktu (może to być lekarz podstawowej opieki zdrowotnej przyjmujący np. w miejscowym ośrodku zdrowia), prosimy o skierowanie do lekarza specjalisty

-fizjoterapeuty, neurologa, neurochirurga, onkologa klinicznego, ortopedy traumatologa, lekarza rehabilitacji medycznej, reumatologa.

2. Lekarz specjalista wypełnia zlecenie NFZ


Lekarz specjalista, który wystawia wniosek na wózek, musi mieć podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zlecenie powinno zawierać informację o schorzeniu kwalifikującym do korzystania z określonego sprzętu rehabilitacyjnego (kod schorzenia wpisuje lekarz, posiłkując się klasyfikacją ICD-10), a także informację o wskazaniach do używania określonego rodzaju wózka przez pacjenta. W przypadku, gdy ubiegamy się o więcej niż jeden rodzaj sprzętu rehabilitacyjnego, wystawia się jedno zlecenie dla jednego przedmiotu, z odpowiednim opisem.

*Zlecenie ważne jest przez okres 12 miesięcy, aż do momentu, kiedy zostanie zrealizowane.

Błędnie wypełnione zlecenie wymaga korekty przez lekarza, który je wystawił.

 

Na każdym zleceniu powinien znajdować się także kod zaopatrzenia, poniżej tabela kodów:

Nowy Kod Wyrobu Medycznego

Nazwa wyrobu medycznego

Limit NFZ w zł.

Procent refundacji NFZ

S.07.01.BK

CHODZIK ALBO PODPÓRKA BEZ KÓŁEK LUB Z 2 KÓŁKAMI

150

70%

S.07.01.HK

CHODZIK ALBO PODPÓRKA Z 3 LUB 4 KOŁAMI WYPOSAŻONYCH W HAMULEC

350

70 %

S.10.01

PIONIZATOR

3000

100%

S.12.01.00

WÓZEK INWALIDZKI STANDARDOWY DLA DOROSŁYCH

650

100 %

S.13.01.00

WÓZEK INWALIDZKI ZE STOPÓW LEKKICH, Z SYSTEMEM SZYBKIEGO MONTAŻU I DEMONTAŻU KÓŁ, SKŁADANY, DLA DOROSŁYCH

1700

100%

S.15.02.01.12

WÓZEK INWALIDZKI O WADZE DO 12 KG - DLA DZIECI

2000

100%

S.15.02.01.10

WÓZEK INWALIDZKI O WADZE DO 10 KG - DLA DZIECI

4500

100 %

S.15.02.01.10.N

NAPRAWA: WÓZEK INWALIDZKI O WADZE DO 10 KG - DLA DZIECI

900

100%

S.15.01.00.12

WÓZEK INWALIDZKI O WADZE DO 12 KG - DLA DOROSŁYCH

4500

100 %

S.15.01.00.16

WÓZEK INWALIDZKI O WADZE DO 16 KG - DLA DOROSŁYCH

2000

100 %

S.16.01.00

WÓZEK INWALIDZKI SPECJALNY O NAPĘDZIE RĘCZNYM JEDNOSTRONNYM DLA DOROSŁYCH

3 000,00 zł

100 %

S.17.01.00

WÓZEK INWALIDZKI STABILIZUJĄCY DLA DOROSŁYCH

2000

100 %

S.18.01.00

WÓZEK INWALIDZKI SPACEROWY BIERNY DLA DOROSŁYCH

4000

100 %

S.19.01.00

WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY DLA DOROSŁYCH

5000

100 %

S.20.01.01

WÓZEK INWALIDZKI SPACEROWY DLA DZIECI

3000

100 %

S.22.01.01

WÓZEK INWALIDZKI ELEKTRYCZNY DLA DZIECI

5000

100 %

3. DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PFRON DO ZAKUPU WÓZKA INWALIDZKIEGO - PRZYGOTOWANIE WNIOSKU


W przypadku, gdy wysokość dofinansowania uzyskanego z NFZ nie wystarcza na pokrycie kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego, wówczas należy postarać się o dalszą część ze środków PFRON. Osoby, które nie mają wystarczającej kwoty,aby zapłacić za sprzęt, którego cena przekracza kwotę refundacji NFZ, mogą starać się o dodatkowe dofinansowanie z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) lub Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (MOPS), wynoszące nawet do 150% limitu wyznaczonego przez NFZ., np.:

Wózek inwalidzki o wadze do 12 kg dla dorosłych:
NFZ (100%): 4 500zł + PCPR (150%NFZ): 6 750zł =11 250 zł

Wózek inwalidzki elektryczny dla dorosłych:
NFZ (100%): 5 000 zł + PCPR (150%NFZ): 7 500zł = 12 500 zł

Wózek inwalidzki specjalny:
NFZ (100%): 3 000zł + PCPR (150%NFZ): 4 500zł = 7 500zł

Aby otrzymać taką dodatkową formę wsparcia, należy złożyć do PCPRu / MOPSu odpowiednie dokumenty:

  • wypełniony wniosek o uzyskanie dofinansowania na sprzęt (dostępny w każdym PCPR/MOPS)
  • ksero zlecenia (wniosku) wydanego przez lekarza specjalistę (NFZ) potwierdzonego za zgodność z oryginałem przez sklep medyczny,fakturę pro formę lub końcową na dany sprzęt, np. wózek inwalidzki
  • orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • oświadczenie o miesięcznych dochodach netto osoby niepełnosprawnej lub jej opiekuna, w przeliczeniu na jednego członka rodziny pozostającego we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

Na każdym etapie złożenia wniosku pomagamy w uzupełnieniu i skompletowaniu dokumentacji.

4. CZEKANIE NA DECYZJĘ W SPRAWIE DOFINANSOWANIA


Następnym krokiem jest czekanie na decyzję o przyznaniu dofinansowania. W tym czasie zapraszamy do kontaktu, informujemy na bieżąco o dalszych zasadach i dokonujemy dokładnych pomiarów w miejscu zamieszkania pacjenta (dojazd jest bezpłatny), dobieramy odpowiedni sprzęt/model wózka i dostosowujemy go do indywidualnych potrzeb oraz możliwości pacjenta. Gdy dofinansowanie zostanie przyznane, dochodzi do transakcji.

*Pełny wykaz wszystkich wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie wraz z wysokością dofinansowania, okresem użytkowania i kryteriami przyznawania można znaleźć w Załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dn.13 listopada 2023 r.

To jest wyrób medyczny.
Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.